Home > Uncategorized > २२औं भूकम्प सुरक्षा दिवश २०७६, भक्तपुर

२२औं भूकम्प सुरक्षा दिवश २०७६, भक्तपुर नगरपालिका द्वारा आयोजित ऐतिहाशिक कार्यक्रम मा सहभागी हुदै, उत्त कार्यक्रम मा आफ्नो मन बचन र कर्मले सहयोग गर्नु हुने आत्मीय मन हरुलाई नमन,

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*